Oikeudenmukaisen vihreän murroksen tutkimukseen myönnettiin merkittävä rahoitus

12.9.2023

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) myönsi yhteensä 27 miljoonaa euroa oikeudenmukaisen vihreän murroksen tutkimukseen. Kymmenessä rahoitettavassa konsortiossa eli hankekokonaisuudessa korostuu pitkäjänteinen tutkimus, jolla pyritään löytämään ratkaisuja keskeisiin yhteiskunnan haasteisiin.

Oikeudenmukaisella vihreällä murroksella viitataan ekologisten kestävyyskriisien kokonaisvaltaisiin, pitkäjänteisiin ratkaisuihin, jotka tukevat yhteiskunnan vakautta ja eri ryhmien mukana pysymistä.

Energiaratkaisut osana oikeudenmukaista vihreää murrosta (JUST ENERGY) -ohjelmasta rahoitettiin viisi konsortiota. Yhteiskunnalliset ratkaisut oikeudenmukaisessa vihreässä murroksessa (JUST TRANSITION) -ohjelmasta rahoitettiin samoin viisi konsortiota. Tutkimusohjelmat ovat kuusivuotisia ja ne päättyvät vuonna 2029. Yhden konsortion saama rahoitus ensimmäisellä kolmivuotiskaudella on keskimäärin 2,7 miljoonaa euroa.

JUST ENERGY -ohjelmassa tutkitaan, miten muutokset globaalissa ja eurooppalaisessa toimintaympäristössä haastavat Suomessa tehtäviä energiaratkaisuja ja miten ratkaisuilla voidaan edistää energiaturvallisuutta sekä yhteiskunnan ja talouden muutosjoustavuutta. Ohjelman tarkoituksena on luoda monitieteisen ja vuorovaikutteisen tutkimuksen keinoin laaja-alaista tietoperustaa ja asiantuntijuutta hyvinvointiyhteiskunnan vihreän murroksen tueksi.

Rahoitettavissa konsortioissa on edustettuna yhteensä 14 eri tutkimusalaa ja hankekokonaisuuksissa on mukana 15 organisaatiota, joiden joukossa on muun muassa yliopistoja, valtion tutkimuslaitoksia ja ammattikorkeakouluja.

JUST TRANSITION -ohjelmassa keskitytään vihreän murroksen kannalta oleellisiin yhteiskunnallisiin ratkaisuihin eri instituutioiden ja toimijoiden näkökulmista.

Ohjelman kiinnostuksen kohteena ovat oikeudenmukaista vihreää murrosta yhtäältä tukevat ja toisaalta estävät rakenteet ja käytännöt yhteiskunnan eri osa-alueilla sekä ihmisten ja yhteisöjen arjessa.

Rahoitettavissa konsortioissa on edustettuna yhteensä 13 eri tutkimusalaa ja hankekokonaisuuksissa on mukana 17 organisaatiota, joiden joukossa on muun muassa yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä.

STN valitsi rahoitettavien hankkeiden yhteydessä samaan aikaan myös ohjelmajohtajat. JUST ENERGY -ohjelman ohjelmajohtajaksi valittiin kehittämispäällikkö Juha Peltomaa Suomen ympäristökeskuksesta ja JUST TRANSITION -ohjelman ohjelmajohtajaksi tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen Pellervon taloustutkimuksesta.

”Tämä on ensimmäinen kerta, kun STN-ohjelmien hankkeet ja ohjelmajohtajat valitaan samanaikaisesti. Uudistus antaa hyvän mahdollisuuden hankkeiden vetäjille ja ohjelmajohtajille paneutua heti alkumetreillä ohjelman tavoitteiden tarkistamiseen sekä yhteisten toimenpiteiden ja vaikuttamistyön suunnitteluun. Uskon, että tämä uusi toimintamallimme takaa ohjelmille lentävän lähdön ja vankan toimintapohjan tuleville vuosille.”, kertoo rahoituspäätöksistä vastaavan strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja, johtaja Anu Kaukovirta.

Päätöstiedote_graafit2023_2.png

Kuva 1. Tilastotietoa STN:n vuoden 2023 ohjelmahausta. Ohjelmista haetut summat muodostuvat aiehaun hakemusten perusteella. Myönnetyt summat ovat hankkeiden ensimmäiselle rahoituskaudelle myönnetyt summat (3 + 3 vuotta). Ohjelmajohtajarahoituksen haettuja tai myönnettyjä summia ei ole laskettu näihin yhteissummiin mukaan. Yhteistyökumppanit ovat hankkeen toteuttamisen kannalta keskeisiä yhteistyötahoja, jotka on nimetty hakemuksessa. Rahoituksen saajien sukupuolijakauma sisältää molempien ohjelmien tutkimuskonsortioiden rahoitetut osapuolet.

Lisätietoja

Suomen Akatemian viestintä
Vesa Varpula
viestintäasiantuntija
p. 029 533 5131

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?