Vihreän ja digitaalisen siirtymän avainalat -rahoitus 2021

11.8.2021
8.9.2021 klo 16.15 Suomen aikaa
enintään 25 miljoonaa euroa
1.1.2022–31.12.2024
Käsittelyssä
  • Rahoitus toteutetaan edellyttäen, että Euroopan unionin neuvosto vahvistaa Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman, ja että rahoituksen sisältävä talousarvio hyväksytään eduskunnassa. Alustavan aikataulun mukaisesti neuvoston odotetaan vahvistavan suunnitelman kesän 2021 aikana.
  • Rahoitettavien hankkeiden tulee kohdistua sekä vihreää että digitaalista siirtymää tukeviin toimiin, noudattaen kestävän kehityksen periaatteita sekä ’Do No Significant Harm’-periaatetta.
  • Enimmäismyöntö 2 miljoonaa euroa / konsortio ja 600 000 euroa / konsortion osapuoli
  • Hakijana kahden tai useamman tutkimusryhmän muodostamat monitieteiset konsortiot, joiden osapuolet tuovat hankkeeseen osaamista sekä vihreän että digitaalisen siirtymän näkökulmasta. Hakijakonsortion tulee toimia yhteistyössä eri toimijoiden ja tutkimustulosten hyödyntäjien kanssa.
  • Hakijoita pyydetään toimittamaan ei-sitova ennakkotieto hakemuksen tutkimusaiheesta ja -aloista sekä avainsanoista sähköpostitse osoitteeseen keyareas@aka.fi 25.8.2021 mennessä. Ennakkotietoa hyödynnetään hakemusten vertaisarvioinnin järjestämisessä.

Suomen Akatemia toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelman elpymis- ja palautumissuunnitelmaa 25 miljoonan euron lisärahoituksella, joka kohdennetaan vihreän ja digitaalisen siirtymän (ns. kaksoissiirtymä) edistämiseen. Haussa rahoitetaan tutkimusta, joka edistää hiilineutraalisuuteen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyviä ratkaisuja sekä niihin liittyviä digitaalisia teknologioita. Tavoitteena on tämän aihepiirin olemassa olevien osaamiskeskittymien (esimerkiksi tutkimuksen lippulaivojen) vahvistuminen ja osaamisen kasvattaminen myös niiden ulkopuolella. Osaamiskeskittymässä yhdistyvät vahva tutkimusosaaminen ja tutkimuksesta kumpuava vaikuttavuus sekä yhteistyö tutkimustulosten hyödyntäjien ja muiden toimijoiden kanssa.

Suomen Akatemian keskeisenä tehtävänä on rahoittaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen odotetaan olevan myös tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa sekä vastuullista.

Ennen kuin teet hakemuksen verkkoasioinnissa (SARA) tutustu huolellisesti alla olevaan hakuilmoitukseen ja rahoitusehtoihin Näin rahoitusta käytetään -sivulla. Hakuilmoituksen ja rahoitusehtojen ollessa ristiriidassa, rahoitusehtojen sisältämä teksti on aina ensisijainen. Ruotsin- tai englanninkielisen hakuilmoituksen ollessa ristiriidassa suomenkielisen hakuilmoituksen kanssa, suomenkielinen hakuilmoitus on tulkintaristiriitatilanteessa aina ensisijainen.

Lue koko hakuilmoitus alta.

Avaa kaikki

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?