STN päätti vuoden 2019 rahoitettavat hankkeet

20.6.2019

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) päätti 19.6.2019 uusista rahoitettavista konsortiosta. Rahoitusta myönnettiin neljässä ohjelmassa yhteensä noin 51 miljoonaa euroa. STN valitsi ohjelmiin yhteensä kaksitoista konsortiota eli hankekokonaisuutta. Valituissa hankkeissa korostui pitkäjänteinen tutkimus, jolla pyritään löytämään ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin.

Ohjelmat, joihin jokaiseen valittiin kolme konsortiota, ovat:

Kaikki ohjelmat ovat uusia ja toimivat vuoteen 2025 saakka.

Kaksivaiheisessa ohjelmahaussa rahoitetut konsortiot valittiin varsinaiseen hakuun kutsuttujen konsortioiden joukosta.

Varsinaisessa haussa kaikki hakemukset käsiteltiin kahdessa eri paneelissa. Toinen paneeleista paneutui hakemusten tieteelliseen laatuun, kun taas toinen keskittyi hakemusten yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Neuvoston kokonaisharkinta perustui arviointilausuntoihin ja ohjelman tavoitteisiin. Valintojen kriteerinä olivat tutkimuksen laatu, yhteiskunnallinen merkitys ja vaikuttavuus.

Toiseen vaiheeseen kutsuttujen konsortiohakemukset olivat korkeaa tieteellistä tasoa. Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtajan Kimmo Nuotion mukaan kaikki hankkeet ovat myös yhteiskunnallisesti merkittäviä. ”Neuvosto on arvioinut neljään eri ohjelmaan jätetyt hakemukset ja päättänyt rahoittaa kussakin ohjelmassa kolme konsortiota. Rahoitettavat konsortiot ovat korkeatasoisia ja muodostavat yhdessä mielekkään ohjelmakokonaisuuden”, Nuotio toteaa. Vuoden alussa aloittanut uusi neuvosto on tyytyväinen myös siihen, että hankkeet ovat vahvasti monitieteisiä.

Lisätietoja

  • Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja, professori Kimmo Nuotio, p. 029 4122 013, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi
  • IMPRES: tiedeasiantuntija Tuomas Katajarinne, p. 029 533 5067, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • STEER: tiedeasiantuntija Milja Saari, p. 029 533 5123, etunimi.sukunimi (at)aka.fi
  • CULT: tiedeasiantuntija Pilvi Toppinen, p. 029 533 5064, etunimi.sukunimi (at)aka.fi
  • FOOD: tiedeasiantuntija Joona Lehtomäki, p. 029 533 5121, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?