Suomen Akatemia edistää vihreää ja digitaalista siirtymää uusilla tutkimushankkeilla

15.12.2021

Suomen Akatemia on valinnut rahoitettavaksi 17 konsortiota vihreän ja digitaalisen siirtymän avainalat 2021 -rahoitushaussa. Valituille hankkeille myönnetty rahoitus on yhteensä 25 miljoonaa euroa. Myönnetty rahoitus pohjautuu Euroopan unionin elpymisvälineeseen ja Suomen kestävän kasvun ohjelmaan.

Korkeatasoisella tutkimuksella on tärkeä rooli kansallisten ja kansainvälisten hiilineutraalisuus- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamisen tukena. Suomen kestävän kasvun ohjelmassa tämä nousee esiin tavoitteessa vihreän siirtymän ja digitalisaation edistämiseksi. Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalin hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista.

Nyt valitut hankkeet edistävät ratkaisuja hiilineutraalisuuteen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä niihin liittyviä digitaalisia teknologioita. Hankkeiden tutkimusaiheet liittyvät muun muassa kiertotalouden materiaalitutkimukseen, metsänhoitoon, tekoälyyn ja ympäristötieteisiin.

”Rahoitetut hankkeet toteuttavat monipuolisesti haun varsin laajoja tavoitteita, edustavat monitieteisesti niiden kannalta korkeatasoisinta suomalaista tutkimusta ja luovat tärkeitä innovatiivisia avauksia entistä puhtaamman, kestävämmän ja tuottavamman maailman hyväksi”, kertoo rahoituspäätöksistä vastaavan jaoston puheenjohtaja, professori Johanna Myllyharju.

Päätöksenteossa varmistettiin, että rahoitettavat hankkeet noudattavat niin sanottua ”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta, jonka mukaisesti tutkimushanke ei saa sisältää toimia, joista aiheutuu merkittävää haittaa eurooppalaisille ympäristötavoitteille.

Esimerkkejä rahoitetuista hankkeista:

Metsäpalot ovat merkittävimpiä ilmastonmuutoksen aiheuttamia maailmanlaajuisia ympäristöuhkia. Eija Honkavaaran (Paikkatietokeskus FGI) johtama konsortio kehittää tekoälypohjaista tekniikkaa nopeaan metsäpalojen havaitsemiseen miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien eli dronien avulla. Monitieteisen tutkimuskokonaisuuden muodostavat Paikkatietokeskuksen, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen ja VTT:n tutkijat, sekä laaja yhteistyöverkosto.

Markku Kulmalan (Helsingin yliopisto) johtamassa tutkimuksessa selvitetään miten metsiä tulisi hoitaa, jotta niiden rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa vahvistuisi. Projektissa analysoidaan erilaisten metsänhoitomenetelmien ja muuttuvan ilmaston vaikutuksia metsien hiilinieluun sekä säteilypakotteeseen yhdistämällä kattavat boreaalisten pohjoisten metsien ja ilmakehän mittausaineistot monipuoliseen metsänkasvumallinnukseen. Poikkitieteellinen konsortio muodostuu Helsingin yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja Ilmatieteenlaitoksen tutkijoista sekä metsäalan yhteistyökumppaneista.

Arttu Polojärven (Aalto-yliopisto) johtamassa tutkimuksessa edistetään Euroopan unionin tavoitetta kasvattaa merkittävästi tuulivoiman tuotantoa. Monilla pohjoisilla merialueilla tuulivoiman tuotanto on mahdollista, mutta haasteellista merijään aiheuttamien kuormien vuoksi. Siksi tuulivoimapuistojen suunnitteleminen sekä edullisiksi että rakenteiltaan turvalliseksi on hankalaa. Projektissa kehitetään suunnittelutyökalua, jota voidaan käyttää sekä kylmien merialueiden olosuhteiden ennustamiseen että myös tuulivoimapuistojen rakenteiden suunnitteluun. Monitieteiseen konsortioon osallistuu Aalto-yliopiston lisäksi Ilmatieteen laitoksen ja VTT:n tutkijoita.

Akatemia suunnittelee toisen vihreän ja digitaalisen siirtymän avainalat -haun järjestämistä vuonna 2022 edellyttäen, että eduskunta päättää osoittaa siihen rahoituksen vuoden 2022 talousarviossa. Haun toteutuessa rahoitusmahdollisuudesta järjestetään tiedotustilaisuus alkuvuodesta 2022.

Avainalat_141221.jpg

Lisätietoja

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Anna Oravakangas
viestintäasiantuntija
p. 029 533 5039

NGE_fi.png

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?