Vihreän ja digitaalisen siirtymän avainalat, RRF-erityisrahoitus 2022

6.4.2022
27.4.2022 klo 16.15 Suomen aikaa
enintään 14,4 miljoonaa euroa
1.1.2023–31.12.2025
Käsittelyssä
 • Rahoitettavien hankkeiden tulee kohdistua sekä vihreää että digitaalista siirtymää tukeviin toimiin, noudattaen kestävän kehityksen periaatteita sekä ’Do No Significant Harm’-periaatetta.
  • Enimmäismyöntö 2 miljoonaa euroa / konsortio ja 600 000 euroa / konsortion osapuoli
  • Hakijana kahden tai useamman tutkimusryhmän muodostamat monitieteiset konsortiot, joiden osapuolet tuovat hankkeeseen osaamista sekä vihreän että digitaalisen siirtymän näkökulmasta. Hakijakonsortion tulee toimia yhteistyössä eri toimijoiden ja tutkimustulosten hyödyntäjien kanssa.
  • Lisäys 12.4.2022. Hakuilmoitusta on täydennetty Euroopan komission tarkentavan ohjeen johdosta”do no significant harm” -periaatteen kuvauksen osalta osiossa ”Tausta ja tavoitteet”.

  Suomen Akatemia toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelman elpymis- ja palautumissuunnitelmaa 14,4 miljoonan euron lisärahoituksella, joka kohdennetaan vihreän ja digitaalisen siirtymän (ns. kaksoissiirtymä) edistämiseen. Vihreä ja digitaalinen siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalin hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista digitaalisten ratkaisujen avulla.

  Haussa rahoitetaan tutkimusta, joka edistää hiilineutraalisuuteen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyviä ratkaisuja sekä niihin liittyviä digitaalisia teknologioita. Tavoitteena on tämän aihepiirin olemassa olevien suomalaisten osaamiskeskittymien (esimerkiksi tutkimuksen lippulaivat ja veturiyritykset ja -ekosysteemit) vahvistuminen ja osaamisen kasvattaminen myös niiden ulkopuolella. Osaamiskeskittymässä yhdistyvät vahva tutkimusosaaminen ja tutkimuksesta kumpuava vaikuttavuus sekä yhteistyö tutkimustulosten hyödyntäjien ja muiden toimijoiden kanssa.

  Suomen Akatemian keskeisenä tehtävänä on rahoittaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen odotetaan olevan myös tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa sekä vastuullista.

  Ennen kuin teet hakemuksen verkkoasioinnissa (SARA) tutustu huolellisesti alla olevaan hakuilmoitukseen ja rahoitusehtoihin Näin rahoitusta käytetään -sivulla. Hakuilmoituksen ja rahoitusehtojen ollessa ristiriidassa, rahoitusehtojen sisältämä teksti on aina ensisijainen. Ruotsin- tai englanninkielisen hakuilmoituksen ollessa ristiriidassa suomenkielisen hakuilmoituksen kanssa, suomenkielinen hakuilmoitus on tulkintaristiriitatilanteessa aina ensisijainen.

  Lue koko hakuilmoitus alta.

  Avaa kaikki

  Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?