Ilmastonmuutos ja terveys - CLIHE (2020-2023)

CLIHEssä tutkitaan ja ennakoidaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia terveysriskejä ja epävarmuustekijöitä sekä terveysvaikutusten yhteiskunnallisia seurauksia. Ohjelma etsii keinoja torjua haitallisia terveysvaikutuksia ja sopeutua ilmastonmuutokseen.

Ilmastonmuutos on eräiden arvioiden mukaan yksi suurimmista maailmanlaajuisista terveysuhkista tällä vuosisadalla. Ilmastonmuutoksesta ja sen hillintätoimista johtuvia vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin on tutkittu Suomessa varsin vähän. Vaikutukset voivat olla hyödyllisiä tai haitallisia, terveyteen suoraan tai välillisesti vaikuttavia.Ilmastonmuutos ja terveys -ohjelma tuottaa tietopohjaa valittaessa parhaita toimintatapoja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Tässä oleellista on hyödyntää erilaisten ilmastoskenaarioiden tarjoamaa tietoa muutoksen dynamiikasta ja alueellisesta muuntelusta.

Sään ääri-ilmiöiden, kuten myrskyjen, tulvien, helleaaltojen ja kuivuuden lisääntyminen vaikuttaa suoraan terveyteen ja hyvinvointiin. Ilmaston lämmetessä myös eläinvälitteiset taudit leviävät tehokkaasti isäntäorganismin kyetessä laajentamaan elinaluettaan yhä pohjoisemmaksi. Kasvitautien levinneisyyden kasvamisella puolestaan voi olla merkittävä vaikutus mm. ravinnontuotantoon. Lisäksi väestön voimakas muuttoliike lisää riskiä Suomesta jo hävitettyjen tai uusien tartuntatautien leviämiselle.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat lisääntyvät terveysongelmat aiheuttavat yhteiskunnalle kasvavia kustannuksia. Koska ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset ovat monen tekijän yhteisvaikutusta, tuottaa tieteellinen tutkimus tietoa, jonka avulla voidaan ennakoida sekä terveysvaikutuksia että niiden aiheuttamia taloudellisia riskejä ja epävarmuuksia. Suomalaisen yhteiskunnan kyky sopeutua ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin on verrattain hyvä.

Ohjelman rahoitus on 8 miljoonaa euroa. Ohjelmaan valittiin seitsemän tutkimuskonsortiota (29 osahanketta).

Ohjelman teemoista ja tavoitteista voi lukea lisää ohjelmamuistiosta.

Lisätietoja

  • ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, p. 029 533 5143
  • suunnittelija Sanna Hytönen, p. 029 533 5032

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?