Spetsforskningsenheter

Spetsforskningsenheterna är kompetenscentrum med förnyelseförmåga och samhälleligt inflytande, som hör till den internationella toppen inom det egna vetenskapsområdet. Spetsforskningsenheterna förnyar forskningen, utvecklar kreativa forskningsmiljöer och innovationer samt utbildar nya begåvade forskare i det finländska forsknings- och näringslivet.

Finlands Akademi bad de enheter som deltog i programmet för spetsforskningsenheter åren 2014–2019 att i samband med slutrapporteringen utvärdera sitt genomslag. Med hjälp av genomslagsutvärderingarna ville man höra om genomslagets olika former och mål samt hur genomslag uppnås. Läs en sammanställning av självutvärderingen av effekterna av programmet för spetsforskningsenheter 2014–2019 (på finska).

Lär dig mer om spetsforskningsenheterna 2018–2025 på Finlands Akademis YouTube-kanal: Spellistan Tutkimuksen huippuyksiköt | Finnish Centres of Excellence in Research

Läs mer om programmen för spetsforskningsenheter

Har du frågor eller synpunkter?