Forskningsinfrastrukturer

Med forskningsinfrastrukturer avses instrument, utrustning, datanät, databaser och material samt tjänster som möjliggör och främjar forskningsarbetet samt stärker forsknings- och innovationskapaciteten och kompetensen.

Forskningsinfrastrukturernas tjänster har stor betydelse även i samhället i vidare bemärkelse: de främjar digitaliseringen och uppnåendet av målen för hållbar utveckling, stärker förnyelsen av näringslivet samt utvecklar utbildningen.

Se bilden i pdf-format

Finlands forskningsinfrastruktur omfattar internationella, nationella, lokala och regionala infrastrukturer.

Forskningsinfrastrukturprojekten som lämnade in sin slutrapport 2019–2023 omfattade, minst:

 • 668 nya teknologier
 • 91 patent
 • 596 uppfinningsanmälningar
 • 120 olika tal- och textdatabaser
 • 262 årsverken
 • 7 000 vetenskapliga publikationer
 • 2 650 andra publikationer.

Dessutom samarbetade man i stor utsträckning, minst:

 • 850 000 användare
 • 850 affärsanvändare
 • 3 miljoner nedladdningar
 • 3 460 samarbetspartner, varav
 • 55 procent nya samarbetspartner
 • 50 procent internationella samarbetspartner
 • 13 procent företag eller privata aktörer.

De forskningsinfrastrukturprojekt som rapporterades åren 2019–2023 beviljades totalt 87,5 miljoner euro i finansiering.

Källa: Finlands Akademi, FIRI-slutrapporter 2019–2023 (n = 64)

Läs mer om forskningsinfrastrukturernas genomslag i den nationella färdplanen över viktiga forskningsinfrastrukturer för åren 2021–2024 (på finska).

Läs mer om Strategin för nationella forskningsinfrastrukturer 2020–2030.– Kreativitet, förnyelse och kompetens på en hållbar grund (pdf, på finska)

Läs mer om forskningsinfrastrukturer.

Har du frågor eller synpunkter?