Forskningsinfrastrukturer

Med forskningsinfrastrukturer avses instrument, utrustning, datanät, databaser och material samt tjänster som möjliggör och främjar forskningsarbetet samt stärker forsknings- och innovationskapaciteten och kompetensen.

Forskningsinfrastrukturernas tjänster har stor betydelse även i samhället i vidare bemärkelse: de främjar digitaliseringen och uppnåendet av målen för hållbar utveckling, stärker förnyelsen av näringslivet samt utvecklar utbildningen.

Se bilden i pdf-format

Finlands forskningsinfrastruktur omfattar internationella, nationella, lokala och regionala infrastrukturer.

Forskningsinfrastrukturprojekten som lämnade in sin slutrapport 2019–2022 omfattade, minst:

 • 350 nya teknologier
 • 70 patent
 • 110 uppfinningsanmälningar
 • 120 olika tal- och textdatabaser
 • 200 årsverken
 • 4 700 vetenskapliga publikationer
 • 2 500 andra publikationer.

Dessutom samarbetade man i stor utsträckning, minst:

 • 300 000 användare
 • 500 affärsanvändare
 • 3 miljoner nedladdningar
 • 2 300 samarbetspartner, varav
 • 50 procent nya samarbetspartner
 • 70 procent internationella samarbetspartner
 • 15 procent företag eller privata aktörer.

De forskningsinfrastrukturprojekt som rapporterades åren 2019–2022 beviljades totalt 56 miljoner euro i finansiering.

Källa: Finlands Akademi, FIRI-slutrapporter 2019–2022 (n = 47)

Läs mer om forskningsinfrastrukturernas genomslag i den nationella färdplanen över viktiga forskningsinfrastrukturer för åren 2021–2024 (på finska).

Läs mer om Strategin för nationella forskningsinfrastrukturer 2020–2030.– Kreativitet, förnyelse och kompetens på en hållbar grund (pdf, på finska)

Läs mer om forskningsinfrastrukturer.

Har du frågor eller synpunkter?