Klimatförändring och koldioxidneutralitet

Finlands Akademis forskningsråd och sektioner samt rådet för strategisk forskning har enligt uppskattning anvisat cirka 50–60 miljoner euro per år till forskare och forskningsgrupper för forskning som direkt eller indirekt anknyter till klimatförändringen och kolneutraliteten.

Detta motsvarar cirka 20 procent av Akademins totala finansiering till forskare och forskningsgrupper. Dessutom finansierar Akademin forskning inom området också med finansiering för flaggskepp, spetsforskningsenheter och forskningsinfrastruktur samt med finansiering som stöder universitetens forskningsprofilering.

Se bilden i pdf-format

Upptäck mer om Akademins pågående program om klimatförändringen och koldioxidneutralitet: Akademiprogrammet för klimatförändringar och koldioxidneutralitet (Climate-Synergy) 2022–2023

Finansiering från EU:s återhämtningsfacilitet (RRF)

Har du frågor eller synpunkter?