Kina

Finlands Akademi har tecknat samarbetsavtal med tre kinesiska forskningsfinansiärer. Samarbetet med NSFC (National Natural Science Foundation of China) och CAS (Chinese Academy of Sciences) täcker samtliga vetenskapsgrenar förutom de som representeras av CASS (Chinese Academy of Social Sciences). Samarbetet med CASS omfattar socio-ekonomiska vetenskaper och humaniora.

Genom samarbetet mellan Akademin och de kinesiska finansiärerna stöds mobilitet i anslutning till projektsamarbetet mellan finländska och kinesiska forskare. Mobilitetsfinansieringen är avsedd för en finländsk forskningsgrupps rese- och levnadskostnader i Kina. Den kan inte användas för forsknings- eller utrustningskostnader.

CAS-samarbetsprojekten kan ansöka om mobilitetsfinansiering också för finsk-kinesiska seminarier. NSFC-samarbetsprojekt kan ansöka om antingen finansiering för mobilitetssamarbete eller finansiering för seminarier. Observera att projektet måste ha både en finländsk och en kinesisk ansvarig person, och att de båda ska inlämna en ansökan till sin egen nationella finansiär. Akademins finansiering utlyses vanligen i september, men de kinesiska finansiärerna kan ha andra ansökningstider.

Mer information

  • programchef Risto Vilkko, tfn. 0295 335 136
  • vetenskapsrådgivare Siru Oksa (mobilitetssamarbete), tfn. 0295 335 125
  • vetenskapsrådgivare Ulla Ellmén (NSFC-seminarier), tfn. 0295 335 011

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?