Kina

Finlands Akademi har tecknat samarbetsavtal med tre kinesiska forskningsfinansiärer. Samarbetet med NSFC (National Natural Science Foundation of China) och CAS (Chinese Academy of Sciences) täcker samtliga vetenskapsgrenar förutom de som representeras av CASS (Chinese Academy of Social Sciences). Samarbetet med CASS omfattar humaniora, kultur, rättsvetenskap, socialvetenskap, ekonomiska vetenskaper och samhällsvetenskaper.

Akademis samarbetet med kinesiska forskningsfinansiärer syftar till att stöda finländska och kinesiska forskares mobilitet i samband med projektsamarbete. Mobilitetsfinansieringen är avsedd för finländska forskargruppers reseutgifter och levnadskostnader i Kina. Finansieringen är inte avsedd för forsknings- eller utrustningsutgifter. Projektet ska ha både en finländsk och en kinesisk ansvarig person, och bägge ska lämna in en ansökan till en egen finansiär. Akademins ansökningstid är vanligen i september medan kinesiska forskningsfinansiärer kan ha andra ansökningstider.

Mer information

  • programchef Risto Vilkko, tfn. 0295 335 136
  • vetenskapsrådgivare Ulla Ellmén (mobilitet), tfn. 0295 335 011
  • vetenskapsrådgivare Siru Oksa (mobilitet), tfn. 0295 335 125

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?