Unescos vetenskapsprogram

Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är Förenta nationernas (FN) organisation för utbildning, vetenskap och kultur. Unesco är ett globalt idélaboratorium inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation, och en katalysator för internationellt samarbete. Organisationen gör ett normativt arbete och stöder medlemsländernas kapacitetsuppbyggnad genom teknisk assistans, policyrådgivning och olika internationella och regionala program. Unesco har även en omfattande publicistisk och statistisk verksamhet.

Unescos mellanstatliga vetenskapsprogram används för att implementera organisationens mål och strategier. När det gäller  Unescos vetenskapsprogram (IHP, IBSP, IGCP, IOC, MAB och MOST) har Undervisnings- och kulturministeriet utnämnt en nationell samordningsgrupp som Finlands Akademi medverkar i. Finlands Vetenskapsakademier har hand om gruppens sekretariatuppgifter.

Mer information om vetenskapsprogrammen och vetenskaper

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?