Unescon tiedeohjelmat

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) on Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö. Unesco toimii globaalina koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja viestinnän alan idealaboratoriona ja kansainvälisen yhteistyön katalysaattorina. Järjestö tekee normatiivista työtä ja tukee jäsenmaiden kapasiteetin vahvistamista teknisellä avunannolla, politiikkaneuvonannolla ja erilaisilla kansainvälisillä ja alueellisilla ohjelmilla. Unescossa on lisäksi laajaa julkaisu- ja tilastointitoimintaa.

Unescon  hallitustenvälisillä tiedeohjelmilla toteutetaan järjestön asettamia tavoitteita ja strategioita. Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt Unescon tiedeohjelmien (IBSP, IGCP, IHP, IOC, MAB ja MOST) koordinaatioryhmän, jonka toimintaan Suomen Akatemia osallistuu. Ryhmän sihteeristötehtävät hoitaa Suomen Tiedeakatemiat.

Lisätietoja tiedeohjelmista

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?