SBEP

Akademin och Jord- och skogsbruksministeriet deltar i det sameuropeiska partnerskapet A Climate Neutral, Sustainable and Productive Blue Economy (Klimatneutral, hållbar och produktiv blå ekonomi). Målet med partnerskapet är att stödja forsknings- och innovationssamarbetet mellan EU och medlemsstaterna genom att slå samman de europeiska regionala forsknings- och innovationsprogrammen för havssektorn till ett enda partnerskap. Deltagarna i partnerskapet genomför en gemensam forsknings- och innovationsagenda och finansierar i gemensamma projekt deltagarna från sitt eget land. Vi lägger ut information på webben om de utlysningar i vilka Akademin deltar.

Har du frågor eller synpunkter?