EP PerMed

Det europeiska partnerskapet för individanpassad hälso- och sjukvård (European Partnership for Personalised Medicine, EP PerMed) syftar till att förbättra framtidens hälso- och sjukvård genom individanpassad vård, diagnos och prevention. Partnerskapet finansieras inom ramen för Horisont Europa och lanserades i slutet av 2023. Det löper över tio år och samlar mer än 50 partner från EU- och partnerländer.

EP PerMed samordnas av DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) i Tyskland. Från Finland deltar Finlands Akademi och Business Finland.

Mer information

Kontaktpersoner vid Finlands Akademi:

  • vetenskapsrådgivare Rita Rinnankoski-Tuikka, tfn 0295 335 096
  • vetenskapsrådgivare Marko Uutela, tfn 0295 335 113

Har du frågor eller synpunkter?