JPI AMR

JPI AMR, initiativet för gemensam programplanering för forskning inom antibiotikaresistens, syftar till att samordna nationella forskningsprogram och finansiera internationella samarbetsprojekt i enlighet med sin gemensamma strategi inom sex prioriterade områden: medicinering, diagnostik, övervakning, överförbarhet, miljö och interventioner. JPI AMR söker och stöder lösningar som minskar infektioner orsakade av medicinresistenta bakterier och minskar antibiotikaresistens globalt tillsammans med initiativets 28 medlemsländer.

Mer information

  • webbplats för JPI AMR
  • vetenskapsrådgivare Rita Rinnankoski-Tuikka, tfn. 029 533 5096
  • ledande veteskapsrådgivare Sirpa Nuotio, tfn. 029 533 5082

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?