QuantERA II Cofund (2020–2025)

Finlands Akademi deltar i QuantERA-programmet Cofund Initiative in Quantum Technologies, som syftar till att främja forskningssamarbete inom kvantteknologi. Genom att delta i programmet främjar Akademin forskningens kvalitet, genomslag och förnyelse.

QuantERA lanserades i november 2016 och fortsätter inom ramen för programmet QuantERA II åren 2020–2025. Programmet samordnas av National Science Centre (NCN) i Polen. Programmet har ordnat samfinansierade finansieringsutlysningar sedan 2017.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?