NORFACE

ERA-NET-projektet NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) tar sikte på att utveckla finansieringssamarbetet mellan vetenskapsorganisationer som finansierar samhällsvetenskaplig forskning. NORFACE främjar samarbetet bl.a. genom informationsutbyte, analyser, gemensamma workshoppar och forskningsprogram.

Finlands Akademi har varit medlem i nätverket allt sedan det grundades år 2006. I de forskningsprogram som för närvarande pågår inom ramen för NORFACE finansierar Akademin sju finländska delprojekt med sammanlagt ca 1,2 miljoner euro.

Mer information

  • webbplats för NORFACE
  • vetenskapsrådgivare Suvi Kansikas, tfn. 029 533 5047
  • vetenskapsrådgivare Onni Pekonen, tfn. 029 533 5004

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?