NORFACE

ERA-NET-projektet NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) tar sikte på att utveckla finansieringssamarbetet mellan vetenskapsorganisationer som finansierar samhällsvetenskaplig forskning. NORFACE främjar samarbetet bl.a. genom informationsutbyte, analyser, gemensamma workshoppar och forskningsprogram.

Finlands Akademi har varit medlem i nätverket allt sedan det grundades år 2006. I de forskningsprogram som för närvarande pågår inom ramen för NORFACE finansierar Akademin tre finländska delprojekt med sammanlagt ca 500 000 euro.

Mer information

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?