M-ERA.NET III Cofund (2021–2026)

Finlands Akademi deltar i ERA-NET-nätverket M-ERA.NET III (ERA-NET for materials research and innovation), som siktar till att stödja forskningssamarbete inom materialforskning. Nätverket är verksam åren 2021–2026. Genom att delta i programmet vill Akademin främja forskningens kvalitet, genomslag och förnyelse.

Nätverket samordnas av österrikiska forskningsfinansiären FFG. M-ERA.NET har ordnat samfinansierade finansieringsutlysningar sedan 2012.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?