IC4Water

Koordinationsprojektet IC4Water (International Cooperation for Water) (2016–2021) har som mål att utvidga europeiska strategier inom vattenforskning utanför Europa och genom internationellt samarbete hitta lösningar med anknytning till FN:s mål för hållbar utveckling. Projektet lanserades i oktober 2016. Totalt 18 länder och 17 internationella organisationer inom vattensektorn eller forskningsfinansiärer från utomeuropeiska länder (t.ex. Belmont Forum) deltar i projektet.

Finlands Akademi deltar i projektets genomförande genom att bedöma åtgärdernas samhälleliga genomslag och främja forskarnas nätverksbildning.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?