Humanities in the European Research Area (HERA)

Humanities in the European Research Area (HERA) är ett samarbetsforum som syftar till att stärka, finansiera och utveckla utvärderingen av forskning inom humaniora i Europa. HERA består av 26 europeiska organisationer för forskningsfinansiering.

Fem forskningsprogram har genomförts inom nätverket:

  • Cultural Dynamics: Inheritance and Identity och Humanities as a Source of Creativity and Innovation (2010–2013), finansiering totalt cirka 16,5 miljoner euro och i fyra finansierade projekt ingår en finländsk forskargrupp.
  • Cultural Encounters (2013–2016), finansiering totalt cirka 18 miljoner euro och i två finansierade projekt ingår en finländsk forskargrupp
  • Uses of the Past (2016–2019), finansiering totalt cirka 21 miljoner euro och i två finansierade projekt ingår en finländsk forskargrupp
  • Public Spaces – Culture and Integration in Europe (2019–2022), finansiering totalt cirka 20 miljoner euro och i två finansierade projekt ingår en finländsk forskargrupp.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?