European University Institute (EUI)

European University Institute (EUI) öppnar årligen en utlysning för doktorandprogram. Institutet, med säte i Florens, erbjuder forskarutbildning inom historia och kulturforskning, ekonomi, juridik och samhällsvetenskap.

EUI:s doktorandprogram är på fyra år, och det huvudsakliga undervisningsspråket är engelska. De doktorander som väljs ut för programmet förväntas skriva på sin avhandling medan doktorandprogrammet pågår. EUI stöder särskilt internationell och jämförande forskning, men forskningen behöver inte bara handla om Europas historia eller det europeiska samhället. EUI erbjuder doktorander möjlighet att arbeta i ett internationellt och flervetenskapligt forskarsamhälle. Varje år inleder cirka 130 nya doktorander sina doktorandstudier vid EUI. Avsikten är att välja ut 2–3 doktorander från finländska universitet. Finlands Akademi stöder finländska doktorander som valts ut till EUI med bidrag som uppgår till 2 200euro per månad (2 600 euro om hen har vårdnaden av minderåriga barn).

EUI kan även per gång ta emot några forskare, som finansieras av Finlands Akademi, för forskningsarbete vid EUI under 1–2 år. Forskningsperioden ansöks som en del av finansieringen till en akademiforskare. Sökande uppmanas att bekanta sig med EUI:s forskning och kontakta den vetenskapsrådgivare som ansvarar för EUI-ärenden vid Akademin.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?