European University Institute (EUI)

European University Institute (EUI) avaa vuosittain haun tohtoriohjelmiin. Firenzessä toimiva instituutti tarjoaa tutkijankoulutusta historian ja kulttuurintutkimuksen, taloustieteen, oikeustieteen sekä yhteiskuntatieteiden aloilla.

EUI:n tohtoriohjelma on nelivuotinen. Sen pääasiallinen opetuskieli on englanti. Ohjelmaan valittujen jatko-opiskelijoiden odotetaan valmistelevan väitöskirjansa tohtoriohjelman aikana. EUI tukee erityisesti kansainvälistä ja vertailevaa tutkimusta, mutta tutkimuksen ei tarvitse käsitellä yksinomaan eurooppalaista historiaa tai yhteiskuntaa. EUI tarjoaa jatko-opiskelijoille mahdollisuuden työskennellä kansainvälisessä ja monitieteellisessä tutkijayhteisössä. EUI:ssa aloittaa vuosittain noin 130 uutta jatko-opiskelijaa. Suomalaisista yliopistoista pyritään valitsemaan 2–3 jatko-opiskelijaa. Suomen Akatemia tukee EUI:hin valittuja suomalaisia jatko-opiskelijoita apurahoin, jonka suuruus on 2200 neuroa kuukaudessa (2600 euroa, jos huollettavana alaikäisiä lapsia).

EUI voi ottaa kerrallaan vastaan myös muutaman Suomen Akatemian rahoittaman akatemiatutkijan ja tutkimustyöhön EUI:ssa 1–2 vuoden ajaksi. Tutkimusjaksoa haetaan osana akatemiatutkijan rahoitusta. Hakijoita pyydetään etukäteen tutustumaan EUI:n tutkimukseen sekä ottamaan yhteyttä EUI-asioista vastaavaan tiedeasiantuntijaan Akatemiassa.

Lisätietoja

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?