Tieteen tila 2021

Suomen Akatemian tieteen tila -työn tavoitteena on tuottaa materiaalia, joka tukee korkeakoulujen ja valtion tutkimuslaitosten omaa kehitystyötä ja vahvistaa tiedepolitiikan toimijoiden käytössä olevaa tietopohjaa. Tieteen tilassa julkaistaan säännöllisesti tilastollisia ja bibliometrisiä tarkasteluja tutkimuksen rahoituksesta ja henkilöstöstä sekä julkaisutoiminnasta. Lisäksi julkaistaan temaattisia analyysejä.

Tieteen tila -tilastot

Uusimmissa Tieteen tila -tilastoissa tarkastellaan tutkimuksen rahoitusta ja henkilöstöä sekä tieteellistä julkaisutoimintaa. Tarkastelujen perusnäkökulmina ovat tutkimussektorit ja yksittäiset tutkimusorganisaatiot sekä tieteenalaryhmät. Lisäksi tutkimusrahoituksen ja tieteellisen julkaisutoiminnan kohdalla vertaillaan Suomea keskeisiin verrokkimaihin.

Tieteen tila -tilastot julkaistaan seuraavan kerran vuonna 2022.

Tieteen tila -aineistoja taustoittavat tekstit

Täydentävää materiaalia

Kokeileva analyysi tutkimusaiheiden ja yhteistyöverkostojen tunnistamisesta julkaisutietojen perusteella

Suomen Akatemian ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen yhteistyössä tuottamassa raportissa on tavoitteena datalähtöisesti kartoittaa Suomessa tutkittavia aiheita ja ilmiöitä Web of Science -tietokannassa olevien vuosina 2008—2019 julkaistujen tieteellisten julkaisujen pohjalta. Kokeilevan analyysin tarkoituksena oli selvittää, voiko tekstinlouhintaa ja bibliometrisiä menetelmiä käyttää ilmiöpohjaisten tutkimusaiheiden ja niihin liittyvän tutkimusyhteistyön tunnistamiseen.

Vaikuttavuus syntyy osaamisesta: Tilastopohjainen tarkastelu tohtoreiden sijoittumisesta työelämässä

Raportissa tarkastellaan tutkimus- ja kehittämistehtävissä työskenteleviä tohtoreita työnantajasektoreittain sekä kaikkia työllisiä tohtoreita työnantajasektorin, sukupuolen, kansalaisuuden (Suomi, muut maat), tohtorintutkinnon koulutusalan ja akateemisen iän mukaan. Käytetty Tilastokeskuksen aineisto tarjoaa yhden tavan tarkastella tohtorikoulutuksen vaikutuksia yhteiskuntaan. Sijoittumistilastoja taustoitetaan kuvaamalla tohtorintutkintojen ja ylempien korkeakoulututkintojen määrällistä kehitystä eri koulutusaloilla.

Lue myös

Tutkitun tiedon teemavuosi.png

Lisätietoja

  • johtava tiedeasiantuntija Otto Auranen, puh. 029 533 5141 (Tieteen tila -tilastot, Identifying research topics and collaboration networks -raportti)
  • johtava tiedeasiantuntija Laura Taajamaa, puh. 029 533 5027 (Tieteen tila -tilastot, Identifying research topics and collaboration networks -raportti)
  • johtava tiedeasiantuntija Anu Nuutinen, puh. 029 5085 (Vaikuttavuus syntyy osaamisesta -raportti)

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?