Styrgruppen

  • generaldirektör, professor Heikki Mannila, Finlands Akademi, ordförande
  • vetenskapsråd, gruppchef Erja Heikkinen, Undervisnings- och kulturministeriet, vice ordförande
  • överdirektör, docent Anni Huhtala, Statens ekonomiska forskningscentral VATT
  • rektor, professor Keijo Hämäläinen, Jyväskylä universitet
  • generaldirektör, docent Lea Kauppi, Finlands miljöcentral
  • rektor, professor Jukka Mönkkönen, Östra Finlands universitet
  • rektor, professor Ilkka Niemelä, Aalto-universitetet
  • teknologidirektör, docent Marita Niemelä, Neste Jacobs AB och Finlands Akademis styrelse
  • professor Heikki Ruskoaho, Helsingfors universitet och Finlands Akademis styrelse

Har du frågor eller synpunkter?