Vetenskapens tillstånd 2018

I sina utvärderingar av vetenskapens tillstånd tar Finlands Akademi fram material som stöder universitetens och forskningsinstitutens utvecklingsarbete och stärker de forskningspolitiska aktörernas tillgängliga faktagrund.

Översikten Vetenskapens tillstånd 2018 granskar forskningens personalresurser och finansiering vid universitet och statliga forskningsinstitut. Publikationsverksamheten, det vetenskapliga genomslaget och publikationssamarbetet bedöms med bibliometriska metoder.

Inför översikten granskade man särskilt dels det nationella målet att höja forsknings- och utvecklingssatsningarna till fyra procent av bruttonationalprodukten, dels de förändringsfaktorer som i framtiden kommer att inverka på forskningen och hur den bedrivs.

Läs mer:

Har du frågor eller synpunkter?