Styrgruppen

  • generaldirektör, professor Heikki Mannila, Finlands Akademi, ordförande
  • vetenskapsråd, gruppchef Erja Heikkinen, Undervisnings- och kulturministeriet, vice ordförande
  • teknologidirektör, docent Heidi Fagerholm, Kemira och Finlands Akademis styrelse
  • rektor, professor Liisa Laakso, Tammerfors universitet
  • rektor, professor Jukka Mönkkönen, Östra Finlands universitet
  • rektor, professor Jouko Niinimäki, Uleåborgs universitet
  • professor Heikki Ruskoaho, Helsingfors universitet och Finlands Akademis styrelse
  • generaldirektör, professor Mari Walls, Naturresursinstitutet

Har du frågor eller synpunkter?