Verksamhetsområdet

Verksamhetsområdet för forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö:

 • biokemi och biofysik
 • biomedicin
 • ekologi och evolutionsbiologi
 • farmaci
 • folkhälsovetenskap, miljöhälsovetenskap och
 • arbetshälsovetenskap
 • klinisk medicin, tandmedicin och veterinärmedicin
 • jordbruksvetenskap, skogsvetenskap och livsmedelsvetenskap
 • ärftlighetslära
 • kostvetenskap, idrottsvetenskap och vårdvetenskap
 • cellbiologi, molekylärbiologi, mikrobiologi
 • miljövetenskap
 • systembiologi och bioinformatik som knyter an till ovan nämnda
 • ämnesområden
 • annan hälsorelaterad, miljörelaterad, biovetenskaplig och även flervetenskaplig forskning

Har du frågor eller synpunkter?