Toimialat

Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnan toimialaan kuuluvat:

 • biokemia ja biofysiikka
 • biolääketiede
 • ekologia ja evoluutiobiologia
 • farmasia
 • kansanterveys-, ympäristöterveys- ja työterveystieteet
 • kliininen lääketiede, hammaslääketiede ja eläinlääketiede
 • maatalous-, metsä- ja elintarviketieteet
 • perinnöllisyystiede
 • ravitsemus-, liikunta- ja hoitotieteet
 • solu-, molekyyli- ja mikrobiologia
 • ympäristötieteet
 • edellä mainittuihin liittyvä systeemibiologia ja bioinformatiikka
 • muu biotieteisiin, terveyteen ja ympäristöön liittyvä, myös monitieteinen tutkimus

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?