Vinterutlysningens bedömning och beslutsfattande i ett nötskal

27.2.2024

Besluten om ansökningar som inlämnades i Finlands Akademis vinterutlysning 2024 fattas i maj och juni. I maj kommer besluten om akademiprogrammet för idrottsforskning; i juni är det dags för akademiprojektbidragen och bidragen för anställning som akademiforskare eller klinisk forskare. De nya finansieringsperioderna inleds den 1 september 2024.

Vi intervjuade vetenskapsråd Kata-Riina Valosaari, som leder det team som utvecklar Akademins bedömnings- och beslutsprocess.

Vinterutlysningen har medfört ändringar i bedömningsprocessen och forskarutvärderingen. Hur ser vinterutlysningens bedömningsprocess ut i korthet?

Vinterutlysningen stängde i mitten av januari, och nu jobbar vi med bedömningen av ansökningar. Bedömningen bygger på internationell kollegial granskning, dvs. peer review. För första gången kunde de sökande välja den lämpligaste bedömningspanelen för sin ansökan från ett urval av 41 paneler, vilket gav dem möjlighet att själv inverka på behandlingen av sin ansökan.

Akademins vetenskapsrådgivare rekryterade de flesta av bedömarna redan innan utlysningen stängde, men vi har också kompletterat panelernas expertis med nya experter efter behov. I februari bedöms alla ansökningar och i mars sammanträder panelerna. Alla ansökningar som fått betyget 5 (excellent) eller 6 (outstanding) av de enskilda bedömarna kommer att bedömas vid panelmötena.

Ett inledande webbinarium för bedömare hölls i januari, och nästan 400 experter deltog. Webbinariet är en del av ett omfattande instruktionspaket för bedömare för att säkerställa en högkvalitativ, rättvis och ansvarsfull bedömning.

Bli bekant med bedömningsanvisningarna: Guidelines and forms for reviewers.

När fattas finansieringsbesluten?

Akademins vetenskapliga forskningsråd får tillgång till ansökningarna och utlåtandena i april/maj och kommer att förbereda finansieringsbesluten på grundval av dessa. I sitt beslutsfattande utnyttjar forskningsråden sina egna finansieringsriktlinjer och Akademins gemensamma forskningspolitiska riktlinjer, i synnerhet när det gäller ansökningar som viktas lika på basis av den vetenskapliga bedömningen.

I år fattas besluten om akademiprojektbidragen och bidragen för anställning som akademiforskare eller klinisk forskare på samma gång:

  • Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö fattar besluten om akademiprojektbidragen, akademiforskarbidragen och bidragen för kliniska forskare den 12 juni 2024.
  • Forskningsrådet för kultur och samhälle och forskningsrådet för naturvetenskap och teknik fattar sina beslut om akademiprojektbidragen och akademiforskarbidragen den 13 juni 2024.
  • Sektionen för akademiprogrammet för idrottsforskning fattar akademiprogrammets finansieringsbesluten i maj.

Varje sökande får ett e-postmeddelande om beslutet. Beslutsmeddelandet och bedömningsutlåtandena från både enskilda bedömare och panelen – om ansökan gick vidare till panelsteget – finns i e-tjänsten (SARA) under fliken Mina ansökningar > Beslut. Varje finansieringsbeslut åtföljs av forskningsrådets motivering till beslutet.

Vinterutlysningens bedömningspaneler:

Liksom tidigare kommer Akademin begära att minst två enskilda bedömare kommenterar ansökningarna före panelgranskningen. Vissa ansökningar kommer att avvisas i detta steg och de går inte vidare till panelgranskningen.

I panelen diskuterar experterna ansökningarna och de sökandes vetenskapliga meriter, och för varje ansökan utarbetar de ett sammanfattande utlåtande om styrkorna och svagheterna. Panelerna rangordnar dessutom de ansökningar som fått högsta betyg.

I och med det nya förfarandet kommer de sökande att få feedback i form av alla utlåtanden och betyg som de enskilda experterna har gett. De sökande som gått vidare till panelgranskningen får också panelsammandraget och det slutliga betyget. Utlåtandena innehåller också namnen på bedömarna.

Bli bekant med panelstrukturen: Vinterutlysningens paneler (pdf, på engelska)

Har du frågor eller synpunkter?