Talvihaun hakemusten arviointi ja päätöksenteko pähkinänkuoressa

27.2.2024

Suomen Akatemian talvihakuun saapuneiden akatemiahankkeiden, akatemiatutkijoiden ja kliinisen tutkijan rahoitusmuodon päätökset tehdään kesäkuun aikana ja liikuntatutkimuksen akatemiaohjelman hakemusten päätökset toukokuussa. Uudet rahoituskaudet alkavat 1.9.2024.

Akatemiassa arviointi- ja päätöksentekoprosesseja kehittävää ARVO-ydintiimiä johtava tiedeasiainneuvos Kata-Riina Valosaari:

Arviointiprosessi ja hakijan arviointi ovat uudistuneet talvihaussa: Millainen on talvihaun hakemusten arviointiprosessi pähkinänkuoressa?

Talvihaku päättyi tammikuun puolivälissä, ja nyt vuorossa on hakemusten arviointi. Akatemiassa hakemusten arviointi perustuu kansainväliseen vertaisarviointiin. Hakijat valitsivat ensimmäistä kertaa itse hakemuksilleen sopivimman arviointipaneelin 41 paneelin valikoimasta ja pääsivät siten henkilökohtaisesti vaikuttamaan hakemuksensa käsittelyyn.

Akatemian tiedeasiantuntijat rekrytoivat arvioijat valtaosin jo ennen haun päättymistä, mutta paneelien asiantuntemusta on myös täydennetty uusilla asiantuntijoilla tarpeen mukaan. Helmikuussa kaikki hakemukset ovat jo arvioitavina, ja paneelit kokoontuvat maaliskuussa. Paneelikokouksissa arvioidaan kaikki yksittäisiltä arvioijilta arvosanan 5 (excellent) tai 6 (outstanding) saaneet hakemukset. Arvioijille järjestettiin tammikuussa perehdytyswebinaari, johon osallistui lähes 400 asiantuntijaa. Webinaari on osa arvioijille annettavaa kattavaa ohjeistusta laadukkaan, tasapuolisen ja vastuullisen arvioinnin toteutumiseksi.

Lue lisää arviointiohjeista: Arviointiohjeet ja -lomakkeet.

Milloin rahoituspäätökset tehdään?

Tieteelliset toimikunnat pääsevät tutustumaan hakemuksiin ja lausuntoihin huhti-toukokuussa sekä valmistelemaan rahoituspäätöksiä niiden pohjalta. Toimikunnat hyödyntävät päätöksenteossa omia rahoituslinjauksiaan sekä Akatemian yhteisiä tutkimuspoliittisia linjauksia, erityisesti tieteellisen arvioinnin perusteella tasavahvojen hakemusten kohdalla. Tänä vuonna toimikunnat tekevät akatemiahanke-, akatemiatutkijan tehtävän ja kliinisen tutkijan tehtävän rahoituspäätökset samaan aikaan:

  • Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta tekee akatemiahanke- ja akatemiatutkijahakemusten sekä kliinisen tutkimuksen päätökset 12.6.2024.
  • Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta sekä luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta tekevät akatemiahanke- ja akatemiatutkijapäätökset 13.6.2024.
  • Akatemian liikuntatutkimuksen ohjelmajaosto tekee liikuntatutkimuksen akatemiaohjelman rahoituspäätökset toukokuussa.

Hakija saa ilmoituksen päätöksestä sähköpostiinsa, kun se on tehty. Päätösilmoitus ja arviointilausunnot sekä yksittäisiltä arvioijilta että paneelilta − mikäli hakemus eteni paneeliarviointiin − ovat luettavissa SARA-järjestelmässä Omat hakemukset - Päätökset-välilehdellä. Jokaisessa päätöksessä on myös toimikunnan perustelu päätökselle.

Talvihaun 2024 arviointipaneelit:

Hakemuksille pyydetään vähintään kaksi yksittäisen arvioijan lausuntoa ennen paneeliarviointivaihetta, kuten aiemminkin. Haussa sovellettavassa kaksivaiheisessa arvioinnissa osa hakemuksista karsiutuu tässä vaiheessa, eikä etene paneelin käsittelyyn.

Paneelissa asiantuntijat kokoontuvat keskustelemaan hakemuksista ja hakijoiden tieteellisistä ansioista sekä laativat kullekin hakemukselle paneelin yhteenvetolausunnon hakemuksen vahvuuksista ja heikkouksista. Lisäksi paneelit sijoittavat arvioinnissa parhaiten menestyneet hakemukset paremmuusjärjestykseen.

Uudistetun menettelyn myötä hakijat saavat palautteena arvioinnista kaikki yksittäisten asiantuntijoiden antamat lausunnot arvosanoineen. Lisäksi paneelissa käsitellyt hakijat saavat myös paneelin yhteenvedon ja loppuarvosanan. Lausunnoissa on myös arvioijien nimet.

Tutustu paneelikokonaisuuteen: Talvihaun paneelikokonaisuus (pdf)

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?