Ny styrelse och nya forskningsråd för Finlands Akademi, nytt råd för strategisk forskning

6.6.2024

Den 23 juni tillsatte statsrådet Finlands Akademis styrelse och vetenskapliga forskningsråd samt rådet för strategisk forskning för mandatperioden 1.1.2025–31.12.2027.

Till ordförande for Finlands Akademis styrelse utsågs professor Kimmo Nuotio från Helsingfors universitet och till vice ordförande professor Tiina Laatikainen från Östra Finlands universitet.

Till styrelsemedlemmar utsågs professor Anna-Stiina Heiskanen (Finlands miljöcentral), professor Petri Karonen (Jyväskylä universitet), professor Gary Marquis (Aalto-universitetet), programdirektör Jarkko Pellikka (Nokia Abp) och professor Susanna Välimäki (Helsingfors universitet).

Följande personer utsågs till ordförande för Akademins forskningsråd under den nya mandatperioden:

  • forskningsprofessor Jarkko Niemi (Naturresursinstitutet): forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
  • professor Aini Linjakumpu (Lapplands universitet): forskningsrådet för kultur och samhälle
  • professor Kalle-Antti Suominen (Åbo universitet): forskningsrådet för naturvetenskap och teknik.

Professor Mikael Fogelholm från Helsingfors universitet utsågs till ordförande för rådet för strategisk forskning.

Styrelsen för Finlands Akademi beslutar om Akademins allmänna riktlinjer och mål. Till styrelsens uppgifter hör att samordna arbetet i forskningsråden, rådet för strategisk forskning och kommittén för forskningens infrastrukturer.

Akademins forskningsråd beviljar finansiering för vetenskaplig forskning och utveckling och utnyttjande av forskningsförutsättningar. Forskningsråden har också till uppgift att följa upp finansieringens genomslag och resultat.

Läs mer i Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande (Undervisnings- och kulturministeriet, 6.6.2024).

Har du frågor eller synpunkter?