Suomen Akatemian uusi hallitus, tieteelliset toimikunnat ja strategisen tutkimuksen neuvosto nimitetty

6.6.2024

Valtioneuvosto asetti 6.6.2024 Suomen Akatemian hallituksen ja tieteelliset toimikunnat sekä strategisen tutkimuksen neuvoston toimikaudeksi 1.1.2025–31.12.2027.

Akatemian hallituksen puheenjohtajaksi nimitettiin Helsingin yliopiston professori Kimmo Nuotio ja varapuheenjohtajaksi Itä-Suomen yliopiston professori Tiina Laatikainen.

Hallituksen jäseniksi nimitettiin yksikönjohtaja, professori Anna-Stiina Heiskanen (Suomen ympäristökeskus), professori Petri Karonen (Jyväskylän yliopisto), professori Gary Marquis (Aalto-yliopisto), ohjelmajohtaja Jarkko Pellikka (Nokia Oyj) ja professori Susanna Välimäki (Helsingin yliopisto).

Tieteellisten toimikuntien puheenjohtajina uudella toimikaudella toimivat:

  • tutkimusprofessori Jarkko Niemi (Luonnonvarakeskus): Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta,
  • professori Aini Linjakumpu (Lapin yliopisto): Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta ja
  • professori Kalle-Antti Suominen (Turun yliopisto): Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta.

Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtajaksi nimitettiin professori Mikael Fogelholm Helsingin yliopistosta.

Suomen Akatemian hallitus päättää Akatemian yleisistä toimintalinjoista ja tavoitteista. Hallituksen tehtäväkenttään kuuluu tieteellisten toimikuntien, strategisen tutkimuksen neuvoston ja tutkimusinfrastruktuurikomitean työn yhteensovittaminen. 

Tieteelliset toimikunnat myöntävät rahoitusta tieteelliseen tutkimukseen ja tutkimusedellytysten kehittämiseen ja hyödyntämiseen sekä seuraavat tutkimusrahoituksen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta.

Lue tarkemmin nimityksistä opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteesta: Suomen Akatemian hallitukseen, tieteellisiin toimikuntiin ja Akatemian yhteydessä toimivaan strategisen tutkimuksen neuvostoon nimetty jäsenet kaudelle 2025–2027 (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 6.6.2024)

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?