Finlands Akademis utlysning inom akademiprogrammet för utvecklingsforskning öppnar i februari

12.1.2023

Finlands Akademi och Utrikesministeriet öppnar en utlysning inom akademiprogrammet för utvecklingsforskning (DEVELOP2) i februari 2023.

Inom utlysningen finansierar Akademin forskningsprojekt med högst 3 miljoner euro, Utrikesministeriet med högst 3,25 miljoner euro

Akademiprogrammet DEVELOP2 finansierar mångvetenskaplig fenomen- och problemorienterad forskning kring globala frågor som gynnar den ekonomiska, sociala och ekologiska utvecklingen i utvecklingsländer och drar nytta av finländsk sakkunskap.

Utvecklingsforskning beskriver och tolkar utvecklingens olika dimensioner, hjälper oss att se de faktorer som hindrar utvecklingen och söker medel med vilka dessa hinder kan undanröjas. På det praktiska planet är målet att ta fram sådan kunskap som behövs då man löser problem t.ex. inom hälsovård, naturresurser, ekonomi och utbildning.

Den 25 januari kl. 14.00–15.00 ordnas ett infomöte om utlysningen via Teams. Vid mötet presenterar Akademins och Utrikesministeriets representanter DEVELOP2-programmet och besvarar deltagarnas frågor. Mötet går på engelska.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
fornamn.efternamn(at)aka.fi
tfn 0295 335 131

Har du frågor eller synpunkter?