Finlands Akademi öppnar utlysning för att inbjuda forskare från Ukraina till Finland

31.5.2022

Finlands Akademi öppnar en utlysning av medel för att inbjuda forskare från Ukraina till Finland för att forska. Syftet med utlysningen är att stödja forskare vars arbete i Ukraina har förhindrats på grund av Rysslands attack och som nu behöver fysiskt skydd för att utföra sitt forskningsarbete.

Ansökan görs av en forskare som är verksam i Finland. Sökanden bör ha en förbindelse till inbjudan av sin forskningsplats. Till ansökan bifogas den inbjudna forskarens meritförteckning. Finansieringen är avsedd för den inbjudna forskarens rese- och levnadskostnader i Finland; finansieringen täcker inte kostnaderna för själva forskningsarbetet. Finansieringstiden är högst två år.

Regeringen har föreslagit riksdagen att man i den andra tilläggsbudgeten för 2022 anvisar 500 000 euro till Finlands Akademi för denna utlysning.

Utlysningen öppnar den 31 maj. Ansökningstiden går ut när hela den reserverade summan har utdelats, senast i december 2022.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?