Öppna utlysningar av bidrag för forskningssamarbete mellan Finland och USA: infomöte den 7 december

19.11.2021

Finlands Akademi har öppnat två nya utlysningar tillsammans med de amerikanska forskningsfinansiärerna National Science Foundation (NSF) och National Institutes of Health (NIH). Genom utlysningarna beviljas bidrag för finländska och amerikanska forskargruppers gemensamma forskningsprojekt inom teman som ingår i Finlands Akademis flaggskeppsprogram. Stödet för forskningssamarbetet kanaliseras genom flaggskeppsprogrammet och forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023.

Akademin har reserverat totalt högst 5 miljoner euro för att stödja samarbetets finländska parter år 2022. Utlysningarna genomförs enligt en tidigare testad modell där den egentliga samarbetsansökan lämnas in till någon av de amerikanska finansiärerna. Ansökningsprocessen har dock utvecklats utifrån den respons som man fått från tidigare omgångar.

Ett infomöte om utlysningarna ordnas den 7 december 2021 kl. 14.00–15.00. Webbinariet spelas in och inspelningen kan ses på Akademins webbplats i två veckor efter att den publicerats. Läs mer och anmäla dig.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?