Akademiprogrammet ”Pandemier och andra kriser” främjar den samhälleliga genomslagskraften för forskningen inom branschen

31.5.2021

Finlands Akademi har inlett akademiprogrammet ”Pandemier och andra kriser samt beredskap för dessa” (RESILIENCE). Målet är att stöda och påskynda forskningen kring covid-19-pandemin och kring andra samhälleliga kriser och att stöda och påskynda utnyttjandet av denna forskning i samhället. Målet är att också stöda forskning kring frågor som gäller krisberedskap och lindrande av dessa krisers effekter och att på så sätt förbättra samhällets resiliens, dvs. överlevnads- och anpassningsförmåga.

I RESILIENCE-akademiprogrammet ingår också de forskningsprojekt som finansierades förra året och som fördjupar sig i covid-19-pandemin.  Akademins första forskningsansökan med inriktning på covid-19-pandemin genomfördes i april 2020. Målet var att rikta redan pågående forskning mot epidemin och mot lindrandet av dess effekter.  I den här ansökan finansierades 44 forskningsprojekt i 12 olika organisationer inom flera forskningsområden. Expertutlåtanden om ansökningarna begärdes av ministerierna, Finlands näringsliv, Teknologiindustrin rf eller Business Finland. Finansieringen uppgick till 8,45 miljoner euro. Man valde ut projekt som snabbt kunde omdirigera sin forskning till covid-19-pandemin.

En sammanfattning av läget inom de projekt som finansierats i den första forskningsansökan har sammanställts och bifogas som bilaga. I sammanfattningen beskrivs hur forskarna har utvidgat sina tidigare forskningsprojekt till covid-forskning samt hur forskningsresultaten från projekten kan utnyttjas. Tre av dessa projekt presenterades närmare för journalisterna den 27 maj och deras meddelanden har publicerats på Finlands Akademis webbplats.

"Coronaviruspandemin har betonat den högklassiga forskningens och kompetensens betydelse för välfärden och för samhället samt betonat hur satsningarna på forskning har fungerat som framtidsinvesteringar i kompetensbyggande. Därför kunde forskare inom många olika områden reagera snabbt när pandemin slog till och således underlätta hanteringen av coronapandemin. På så sätt skapar forskningen kompetens och förmåga att svara på utmaningar samt främjar samhällets förmåga att klara sig och vara förutseende", betonar överdirektören för Finlands Akademis forskning Riitta Maijala.

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Leena Vähäkylä
tfn 0295 335 139
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?