Pandemiat ja muut kriisit -akatemiaohjelma edistää alan tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta

27.5.2021

Suomen Akatemia on käynnistänyt Pandemiat ja muut kriisit sekä niihin varautuminen (RESILIENCE) -akatemiaohjelman. Sen tavoitteena on tukea ja nopeuttaa covid-19-pandemiaan sekä muihin yhteiskunnallisiin kriiseihin liittyvää tutkimusta ja sen hyödyntämistä yhteiskunnassa. Tavoitteena on myös tukea tutkimusta, joka vastaa kriiseihin varautumisen, sekä kriisien vaikutusten hillinnän kysymyksiin ja näin parantaa yhteiskunnan resilienssiä eli selviytymis- ja sopeutumiskykyä.

RESILIENCE-akatemiaohjelmaan on liitetty viime vuonna rahoitetut covid-19-pandemiaan pureutuvat tutkimushankkeet.  Akatemian ensimmäinen covid-19-pandemiaan suuntautunut tutkimushaku toteutettiin huhtikuussa 2020. Sen tavoitteena oli suunnata jo käynnissä olevaa tutkimusta epidemiaan ja sen vaikutusten hillintään.  Tässä haussa rahoitettiin 44 tutkimushanketta 12 eri organisaatiossa useilta tutkimusaloilta. Hakemuksista pyydettiin asiantuntijalausuntoja ministeriöiltä, Elinkeinoelämän keskusliitolta, Teknologiateollisuus ry:ltä tai Business Finlandilta. Rahoitusta jaettiin 8,45 miljoonaa euroa. Mukaan valittiin hankkeita, jotka pystyivät nopeasti uudelleen suuntaamaan tutkimustaan covid-19-pandemiaan.

Ensimmäisessä tutkimushaussa rahoitettujen hankkeiden nykytilanteesta on koottu yhteenveto, joka on liitteenä. Yhteenvedossa kuvataan, miten tutkijat ovat laajentaneet aikaisempia tutkimushankkeitaan covid-tutkimukseen sekä miten hankkeissa syntyviä tutkimustuloksia voidaan hyödyntää. Näistä hankkeista kolmea esiteltiin tarkemmin 27.5. toimittajille ja niiden tiedotteet on julkaistu Suomen Akatemian verkkosivuilla.

”Koronaviruspandemia on korostetusti tuonut esiin korkealaatuisen tutkimuksen ja osaamisen merkityksen hyvinvoinnille ja yhteiskunnalle sekä sen, miten tutkimukseen osoitetut panostukset ovat toimineet osaamisen rakentamisen tulevaisuusinvestointeina. Siksi pandemian iskiessä monen eri alan tutkijat pystyivät reagoimaan nopeasti koronapandemiasta selviämisen edistämiseksi. Näin tutkimus luo osaamista ja kyvykkyyttä vastata haasteisiin ja edistää yhteiskunnan selviytymistä ja ennakointikykyä”, korostaa Suomen Akatemian tutkimuksen ylijohtaja Riitta Maijala.

Lisätietoja:

Suomen Akatemian viestintä
viestintäasiantuntija Leena Vähäkylä
p. 029 5335 139
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?