Tre nya program för strategisk forskning – utlysningstexterna nu på webben

18.11.2020

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi lanserar tre nya forskningsprogram. Programmen har formulerats utgående från de temaområden som statsrådet fastställde i oktober. De nya programmen startar i höst 2021.

De nya programmen är:

  • Förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar
  • Förlusten av biologisk mångfald i ett miljö- och samhällsperspektiv
  • Pandemier som utmaning för samhället.

Välfärd är en övergripande prioritering i alla tre program.

Programmen om förlusten av biologisk mångfald och förändringar i befolkningsstrukturen har en programtid på sex år. I dessa program är RSF beredd att finansiera 8–12 projekt med totalt ca 32–34 miljoner euro under den första treårsperioden. Framstegen av de utvalda projekten kommer att ses över efter halva programtiden, varefter RSF fattar beslut om att fortsätta finansieringen.

I pandemiprogrammet är RSF beredd att preliminärt finansiera tre projekt med sammanlagt 10–12 miljoner euro. Projekttiden i programmet är exceptionellt 40 månader och finansieringen beviljas på en gång så att den täcker hela finansieringsperioden. Programmet är kortare än RSF-program i allmänhet, så att lösningarna på de utmaningar som pandemierna medför ska kunna göras tillgängliga för samhället så snabbt som möjligt.

Ansökan sker i två steg. Första stegets ansökningstid börjar den 1 december 2020 och går ut den 13 januari 2021. Utlysningens första steg är öppet för alla behöriga sökande. De projekt som går vidare till andra steget väljs ut i mars 2021. RSF fattar besluten om de projekt som går vidare på basis av första stegets internationella kollegiala granskning.

Finansieringen beviljas till konsortier. Mer information om konsortiets struktur, sammansättning och verksamhet samt noggrannare anvisningar finns i utlysningstexterna.

Temana har en stark koppling till individers och samhällets välfärd
RSF-finansierad forskning syftar till att finna lösningar på stora samhällsutmaningar. ”Den här gången koncentrerar sig programtemana både på de utmaningar som långvariga utvecklingsförlopp medför och på de problem som den aktuella pandemin lyfter fram. Alla teman har en stark koppling till både individers och samhällets välfärd, vilket vi hoppas kommer att synas som ett gemensamt tema i konsortieansökningarna”, säger RSF:s vice ordförande Anu Kaukovirta.

Kaukovirta betonar att det behövs snabba lösningar på de utmaningar som temana tar upp.

”Förändringarna i befolkningsstrukturen utmanar välfärdssamhällets bärkraft och jämställdhet. Vi behöver en djup förståelse om utvecklingstrender samt nya lösningsmodeller för beslutsfattare. Också förlusten av biologisk mångfald inverkar radikalt på vårt samhälle. Förlusten av biologisk mångfald äventyrar inte bara naturens ekosystem utan också de samhälleliga och ekonomiska ekosystemen. Coronaviruspandemin sprider sig för närvarande över hela jorden och har belyst brister i många av samhällets funktioner. Inom pandemitemat söks lösningar på hur vi i framtiden bättre kan förbereda oss på pandemier.”

Utlysningstexterna finns på svenska, finska och engelska.

Den 11 december ordnas ett webbinarium för sökande. Ytterligare information om webbinariet och anmälningen finns på evenemangets sida (på finska).

Mer information

Förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar

  • vetenskapsrådgivare Krista Nuutinen, tfn 0295 335 043
  • ledande vetenskapsrådgivare Pilvi Toppinen, tfn 0295 335 064

Förlusten av biologisk mångfald i ett miljö- och samhällsperspektiv

  • vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne, tfn 0295 335 067
  • vetenskapsrådgivare Samuli Hurri, tfn 0295 335 100

Pandemier som utmaning för samhället

  • ledande vetenskapsrådgivare Jyrki Hakapää, tfn 0295 335 020
  • ledande vetenskapsrådgivare Milja Saari, tfn 0295 335 123

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Anna Oravakangas
tfn 0295 335 039

Har du frågor eller synpunkter?