Strategiseen tutkimukseen kolme uutta ohjelmaa – hakuilmoitukset julkaistu

18.11.2020

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) käynnistää kolme uutta tutkimusohjelmaa. Ohjelmat käsittelevät valtioneuvoston lokakuussa päättämiä teema-alueita. Uudet ohjelmat käynnistyvät syksyllä 2021.

 Uudet ohjelmat ovat:

  • Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut
  • Elonkirjon köyhtymisen ympäristölliset ja yhteiskunnalliset yhteydet
  • Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena

 Läpileikkaavana painopisteenä kaikissa ohjelmissa on hyvinvointi.

Elonkirjon köyhtymiseen ja väestörakenteen muutoksiin paneutuvat ohjelman ovat kuusivuotisia. Niiden osalta STN varautuu rahoittamaan kahdessa avattavassa ohjelmahaussa yhteensä 8-12 hanketta, joiden rahoitus on ensimmäisen kolmivuotiskauden osalta yhteensä noin 32-34 miljoonaa euroa. Näihin ohjelmiin valittujen hankkeiden etenemistä tarkastellaan rahoituskauden puolivälissä, ja neuvosto päättää rahoituksen jatkamisesta tarkastelun perusteella.

Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena -ohjelmassa STN varautuu rahoittamaan alustavasti kolme hanketta yhteensä 10-12 miljoonalla eurolla. Ohjelman hankkeiden rahoituskausi on poikkeuksellisesti 40 kuukautta ja rahoitus myönnetään kerralla koko rahoituskaudeksi. Ohjelman kesto on tavanomaisia STN-ohjelmia lyhyempi, jotta pandemioiden aiheuttamien haasteiden ratkaisuja saataisiin yhteiskunnan käyttöön mahdollisimman nopeasti.

Uusien ohjelmien kaksivaiheisen haun aiehaut aukeavat 1.12.2020 ja päättyvät 13.1.2021. Aiehaut ovat avoimia kaikille hakukelpoisille hakijoille. Hakujen toiseen vaiheeseen kutsuttavat hankkeet valitaan maaliskuussa 2021. STN tekee päätökset jatkoon kutsuttavista hankkeista ensimmäisen vaiheen kansainvälisiin vertaisarviointeihin perustuen.

Rahoitusta myönnetään konsortioille. Konsortion rakennetta, kokoonpanoa ja toimintaa koskevat kuvaukset ja ehdot sekä tarkemmat hakuohjeet löytyvät hakuilmoituksista.

Teemoilla on vahva kytkös yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointiin

STN:n rahoittaman tutkimuksen tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin. ”Tällä kerralla ohjelmahaun teemat pureutuvat niin pitkäaikaisten kehityskulkujen synnyttämiin haasteisiin kuin tällä hetkellä käsillä olevan pandemian esille nostamiin ongelmiin. Kaikilla teemoilla on vahva kytkös sekä yksilön että yhteiskunnan hyvinvointiin, minkä toivomme näkyvän konsortioiden hakemuksissa yhdistävänä teemana”, toteaa strategisen tutkimuksen neuvoston varapuheenjohtaja Anu Kaukovirta.

Kaukovirta korostaa, että ratkaisuja teemojen haasteisiin tarvitaan pikaisesti.

”Väestörakenteessa tapahtuvat muutokset haastavat hyvinvointiyhteiskunnan kantokyvyn ja tasa-arvon.  Tarvitsemme syvällistä ymmärrystä kehityspoluista ja uudenlaisia ratkaisumalleja päätöksentekijöiden käyttöön. Myös elonkirjon köyhtyminen vaikuttaa radikaalisti yhteiskuntaamme. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen vaarantaa luontoekosysteemien lisäksi yhteiskunnalliset ja taloudelliset ekosysteemit. COVID19-pandemia runtelee parhaillaan koko maapalloa ja on osoittanut yhteiskunnan monien toimintojen haurauden.  Pandemia-teemassa haemme ratkaisuja siihen, miten tulevaisuudessa voimme paremmin varautua pandemioihin”, summaa Kaukovirta.

Hakuilmoitukset on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Hakuihin liittyvä hakuneuvontawebinaari järjestetään 11.12. Lisätietoa ja ilmoittautuminen webinaarin tapahtumasivulla.

Lisätietoja

 Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut

  • tiedeasiantuntija Krista Nuutinen, p. 029 533 5043
  • johtava tiedeasiantuntija Pilvi Toppinen, p. 029 533 5064

Elonkirjon köyhtymisen ympäristölliset ja yhteiskunnalliset yhteydet

  • tiedeasiantuntija Tuomas Katajarinne, p. 029 533 5067
  • tiedeasiantuntija Samuli Hurri, p. 029 533 5100

 Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena

  • johtava tiedeasiantuntija Jyrki Hakapää, p. 029 533 5020
  • johtava tiedeasiantuntija Milja Saari, p. 029 533 5123

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Anna Oravakangas
viestintäasiantuntija
p. 029 533 5039 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?