Information om finländsk forskning fås nu på en och samma plats – webbtjänsten forskning.fi öppnas

9.6.2020

Den nya tjänsten forskning.fi sammanställer och sprider information om forskning som bedrivs i Finland och gör den lättillgänglig för alla. Tjänsten, som offentliggörs den 9 juni, gagnar såväl forskare, media, företag, organisationer, beslutsfattare som medborgare med intresse för forskning.

För närvarande innehåller tjänsten uppgifter om det finländska forskningssystemet, finländska organisationers publikationer, projekt som finansieras av offentliga och privata forskningsfinansiärer samt statistik angående forskningspersonal och -finansiering samt bibliometriska data om publikationsverksamheten.

Längre fram kommer tjänsten att utvidgas tjänsten med nya informationshelheter och informationen att bli mer heltäckande. Bl.a. kommer det att finnas information om forskare som är verksamma i Finland, den forskning de tar fram och om andra forskningsrelaterade aktiviteter.

Datalagret för forskningsinformation ökar mobiliteten för data

Bakom tjänsten forskning.fi finns en riksomfattande datalagret för forskningsinformation som bl.a. sammanställer den information som universiteten, yrkeshögskolorna, forskningsinstituten och forskningsfinansiärerna upprätthåller i sina egna tjänster. Utöver att det ska vara lättare att hitta informationen, är syftet med datalagret för forskningsinformation att göra informationsutbytet mellan olika organisationer smidigare, underlätta användningen av informationen och minska forskarnas administrativa arbete.

Finlands Akademi ansvarar för införandet av information i webbtjänsten om de projekt som Akademin finansierar. Till en början är det bara de nyaste forskningsprojekten som presenteras, men längre fram kommer det att finnas tillgänglig information om forskningsprojekt från och med 2005. Dessutom har Akademin bidragit med visualiseringar för webbtjänsten. Med deras hjälp beskrivs forskningen i Finland i siffror. Visualiseringarna presenterar t.ex. forskningsfinansiering, forskningspersonal och publikationsverksamhet.

Läs mer

Har du frågor eller synpunkter?