Finlands Akademi utlyser medel för forskning om covid-19-vacciner och-läkemedelsutveckling

19.5.2020

Finlands Akademi har i snabb takt öppnat en utlysning av medel för forskning om vacciner och läkemedelsutveckling i anslutning till covid-19, den sjukdom som det nya coronaviruset orsakar. Genom finansieringen stöds forskning om vacciner och läkemedel mot coronaviruset SARS-CoV-2 samt forskning om vaccinernas och läkemedlens effekt, säkerhet och verkningsfullhet. Statsrådet har i tilläggsbudgeten anvisat Finlands Akademi 10 miljoner euro för finansiering av covid-19-vaccinforskning och -läkemedelsutveckling.

Forskningskonsortier eller forskare kan ansöka om denna specialfinansiering för att anställa en forskningsgrupp och för att täcka andra forskningskostnader. Ansökningstiden är 19.5–2.6.2020. Ett enskilt projekt kan beviljas högst 1,7 miljoner euro. Finansieringen kan också sökas retroaktivt från och med den 1 januari 2020. Finansieringsperioden är 2,5–3 år under åren 2020–2022.  Finansieringsbesluten offentliggörs i slutet av juni.

De projekt som finansieras förväntas redan bedriva forskning kring temat.

Med finansieringen stöds mångsidig forskning som är relevant, aktuell och genomförbar med tanke på temat. Finansieringen beviljas för forskning som handlar om vacciner och läkemedelsutveckling med anknytning till ett eller flera av följande teman:

  • främjande av vården av covid-19-patienter
  • förhindrande av allvarliga former av covid-19
  • utveckling av vacciner eller läkemedel mot covid-19
  • undersökning av covid-19-vacciners och -läkemedels effekt, säkerhet och genomslag
  • förhindrande av coronavirusets (SARS-CoV-2) spridning.

Mer information

  • Läs utlysningstexten
  • överdirektör för forskning Riitta Maijala, Finlands Akademi, tfn 0295 335 002, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • ledande vetenskapsrådgivare Maiju Gyran, Finlands Akademi, tfn 0295 335 015, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen, kommunikationsdirektör
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?