Erik Allardt

Akademiker Erik Allardt har avlidit

26.8.2020

Akademiker Erik Allardt (f. 1925), en av de mest framstående samhällsvetarna i Finland, har avlidit. Allardts forskning på 1960-talet påverkade kraftigt samhällsvetenskapens och samhällets utveckling i landet.

Utöver sitt omfattande och inflytelserika vetenskapliga arbete var Allardt också en viktig aktör inom forskningspolitiken och -förvaltningen. Åren 1983–1985 var han vice ordförande för vetenskapliga centralkommissionen vid Finlands Akademi och åren 1986–1991 ordförande.

I fokus för Allardts forskning låg samhällsstrukturen och dess förändringar, den politiska radikalismen, välfärden och dess olika dimensioner samt de språkliga minoriteterna. Han utvecklade sociologin genom sina omfattande teoretiska och empiriska undersökningar och genom sina populära läroböcker. Han införde nya tankesätt i den finländska forskningen och utbildningen på området från den amerikanska, skandinaviska och franska sociologin.

Allardt var även intresserad av att utveckla den internationella komparativa forskningen samt av forskning om språkliga minoriteter och etniskt ursprung.

Allardt var professor i sociologi vid Helsingfors universitet i över tre årtionden och forskarprofessor vid Finlands Akademi i tio år. Han verkade som kansler vid Åbo Akademi åren 1992–1994. Allardt tilldelades akademikers titel år 1995.

Har du frågor eller synpunkter?