Erik Allardt

Akateemikko Erik Allardt on kuollut

26.8.2020

Suomen tunnetuimpiin yhteiskuntatietelijöihin kuuluva akateemikko Erik Allardt (s. 1925) on kuollut. Allardtin tutkimukset vaikuttivat 1960-luvulla vahvasti suomalaisen yhteiskuntatieteen ja yhteiskunnan kehitykseen.

Laajan ja vaikuttavan tieteellisen työnsä lisäksi Allardt oli merkittävä tiedepolitiikan ja -hallinnon vaikuttaja. Hän työskenteli Suomen Akatemian tieteen keskustoimikunnan varapuheenjohtajana vuosina 1983–1985 ja puheenjohtajana 1986–1991.

Allardtin tutkimuskohteina olivat yhteiskunnan rakenne ja muuttuminen, poliittinen radikalismi, hyvinvointi ja sen ulottuvuudet sekä kielelliset vähemmistöt. Hän kehitti sosiologiaa suurten teoreettisten ja empiiristen tutkimustensa ja laajalti luettujen oppikirjojensa kautta. Hän toi suomalaiseen alan tutkimukseen ja opetukseen amerikkalaisen, skandinaavisen ja ranskalaisen sosiologian lähestymistapoja.

Allardtin muita kiinnostuksen kohteita olivat muun muassa kansainvälisten vertailujen kehittäminen sekä kielellisiä vähemmistöjä ja etnisyyttä koskeva tutkimus.

Allardt toimi Helsingin yliopiston sosiologian professorina yli kolme vuosikymmentä ja Suomen Akatemian tutkijaprofessorina kymmenen vuotta. Åbo Akademin kanslerina hän toimi vuosina 1992–1994. Akateemikon arvonimen hän sai vuonna 1995.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?