Utlysning inom programmet Tandem Forest Values öppnar snart

19.6.2019

Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik deltar i utlysningen Tandem Forest Values (TFV) tillsammans med Sveriges Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), Sveriges forskningsråd för hållbar utveckling (FORMAS), Kempestiftelserna, Wallenbergstiftelserna, Finlands jord- och skogsbruksministeriet och Finlands miljöministeriet. 

Utlysningen öppnas i juni 2019 och går ut 9 september 2019. Rådet medfinansierar utlysningen med 1 200 000 euro. Finansiering är tvåårig. Centrala teman för utlysningen är produktion av biomassa, planering av skogsbruk, nya metoder och ny teknologi, , byggande i trä och nya hållbara produkter och processer. 

Utlysningen finansierar konsortieprojekt, där konsortieparterna är från Finland och Sverige. I ansökningen ska ingå minst en och högst två parter från båda länder. Konsortiet leds av en forskare av den yngre forskargenerationen som har avlagt doktorsexamen högst tio år sedan.

Anvisningarna och kriterierna läggs ut i utlysningstexten som kommer att publiceras på TFV:s webbplats: https://www.ksla.se/anslag-stipendier/tandem-forest-values/

Kontaktperson:

  • vetenskapsrådgivare Ulrika Jakobsson, ansvarsområdet för forskning i naturvetenskap och teknik, Finlands Akademi,
    tfn 029 533 5038,
    fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?