Teman för den strategiska forskningen beslutade – utlysningstext publiceras i november

16.10.2019

Vid sitt allmänna sammanträde den 10 oktober fattade statsrådet beslut om temaområden för den strategiska forskningen 2020 på initiativ från rådet för strategisk forskning.

Temaområdena för året 2020 är:

  • klimatförändring och människan
  • informationslitteracitet och informationsbaserat beslutsfattande

Gemenskap är en övergripande prioritering i båda temaområdena.

Temaområdena är en del av RSF-finansiering som helhet och därmed deltar i lösning av stora samhälleliga problem. ”Rådet har förberedat sig för att snabbt organisera ett program för bägge temaområden. Syftet med RSF-program är att lösa svåra samhälleliga problem med långsiktig forskning samt att stöda ledning och kunskapsbaserat beslutsfattande”, säger ordföranden för rådet för strategisk forskning Kimmo Nuotio.

För att nå dessa mål, förutsätter rådet för strategisk forskning att alla finansierade projekt främjar växelverkan mellan de som producerar och de som utnyttjar information. Enligt preliminära uppgifter ska utlysningstexten och anvisningarna publiceras i slutet av november på Finlands Akademis webbplats och det första steget av utlysningen vara öppet tills mitten av januari 2020.

Mer information

  • Vetenskapsrådgivare, Tuomas Katajarinne, +358 295 335 067, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • Vetenskapsrådgivare, Krista Nuutinen, +358 295 335 043, fornamn.efternam(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?