Strategisen tutkimuksen teemat päätetty – hakuilmoitus julkaistaan marraskuussa

16.10.2019

Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan 10.10.2019 strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) tekemän aloitteen pohjalta vuoden 2020 strategisen tutkimuksen teemat.

Teemoja vuodelle 2020 on kaksi:

  • Ilmastonmuutos ja ihminen
  • Tiedon lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko

Läpileikkaavana painopisteenä molemmissa teema-alueissa on yhteisöllisyys.

Teemat ovat osa STN-rahoituksen kokonaisuutta ja siten merkittävien yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisua. ”Neuvosto on valmistautunut perustamaan ripeällä aikataululla yhden ohjelman kunkin teeman alueelle. STN-ohjelmien tavoitteena on tuottaa ratkaisuja pitkäjänteisellä tutkimuksella yhteiskunnan kiperiin kysymyksiin sekä tukea tiedolla johtamista ja päätöksentekoa”, sanoo strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja Kimmo Nuotio.

Tavoitteiden toteuttamiseksi STN odottaa rahoitettavilta hankkeilta aktiivista ja koko tutkimuksen elinkaaren kattavaa vuorovaikutusta tiedon tuottajien ja hyödyntäjien kesken. Hakuilmoitus ja -ohjeet julkaistaan alustavan tiedon mukaan marraskuun lopulla Suomen Akatemian verkkosivuilla. Aiehaku on alustavan tiedon mukaan avoinna tammikuun 2020 puoliväliin asti. 

Lisätietoja

  • tiedeasiantuntija Tuomas Katajarinne, p. 029 533 5067, etunimi.sukunimi(a)aka.fi
  • tiedeasiantuntija Krista Nuutinen, p. 029 533 5043, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?