Åtta miljoner euro till forskningen om livets molekylära regleringsnätverk

3.12.2019

Finlands Akademi har valt sju forskningskonsortier (21 delprojekt) för finansiering i akademiprogrammet livets molekylära regleringsnätverk (R’Life). Konsortierna beviljades sammanlagt sex miljoner euro för fyraåriga projekt.

Dessutom beviljades i R’Life-programmets tilläggsutlysning en treårig tilläggsfinansiering för att utvidga åtta pågående projekt som Akademin finansierar. Tilläggsutlysningen erbjuder finansiering till forskare och forskargrupper som redan anses vara av hög klass, så att de nyaste forskningsmetoderna i området kan tas i bruk. Tilläggsfinansiering beviljades sammanlagt två miljoner euro.

De nu finansierade projekten startar i januari 2020.

I konsortieprojekten forskas bland annat reglering av cellens differentiering, diagnostik av leukemi, skogsträdens evolution, människans immunförsvar, evolutionär anpassning i jäst och mekanismer som reglerar harars artgräns. I tilläggsutlysningens treåriga projekt forskas bland annat i molekylära mekanismer i befruktning och sexuell selektion, variation i ängsnätfjärilens färger, mekanismer bakom uppkomsten av cancer samt diagnostik, utvecklingen av immunförsvar hos foster samt jordgubbens anpassning till klimatförändringar.

Syftet med R’Life-programmet är att producera övergripande kunskap om regleringsnätverk som styr funktionen i celler, vävnad, cellvävnad och individ genom att kombinera nya redskap i molekylbiologi och bioinformatik. Programmet ökar kunskapen om hur regleringsnätverk på olika molekylnivåer fungerar och hur deras kopplingar styr livsfunktioner.

Finlands Akademi finansierar 14 akademiprogram år 2019. Programmen är vetenskapliga, tematiska och resultatorienterade forskningsprogram som förnyar forskningen och eftersträvar vetenskapligt och annat genomslag. Akademiprogrammen stöder högklassig mångvetenskaplig och interdisciplinär forskning, bidrar till att skapa nya forskarnätverk och fungerar som en plattform för internationellt forskningssamarbete.

Mer information

  • programchef Heikki Vilen, tfn 029 533 5135, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • programchef Sara Illman, tfn 029 533 5119, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?