Liten ökning i antalet ansökningar till Finlands Akademis septemberutlysning

12.10.2018

I år inkom totalt 3 313 ansökningar till Finlands Akademis septemberutlysning. Det är en knapp ökning från år 2017 då septemberutlysningen lockade till sig 3 218 ansökningar.

I 2018 års antal har ansökningar av delprojekt i konsortier räknats som skilda ansökningar. Om varje konsortieansökan räknas som en gemensam ansökan blir antalet ansökningar 2 961.

Akademiprojektsbidrag var den populäraste bidragsformen med totalt 1 378 ansökningar (år 2017 inkom 1 222 ansökningar). Det inkom 495 ansökningar om akademiprojektsbidrag för den yngre forskargenerationen. Totalt 517 personer (2017: 510) ansökte om bidrag för anställning som akademiforskare och 790 personer om bidrag för anställning som forskardoktor (2017: 782).

Av Akademins tre forskningsråd var det forskningsrådet för naturvetenskap och teknik som mottog flest ansökningar, totalt 1 102 (2017: 992). Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö mottog 937 ansökningar (året innan mottog forskningsrådet för biovetenskap och miljö och forskningsrådet för hälsa sammanlagt 936 ansökningar). Till forskningsrådet för kultur och samhälle inlämnades 879 ansökningar (2017: 814). I bifogade tabell finns antalet ansökningar inom de olika bidragsformerna.

Finansieringsbesluten om septemberutlysningen fattas i april–juni 2019. Beslutsdatumen publiceras på webben.

Mer information fås av de kontaktpersoner som nämns i utlysningstexten. 

Har du frågor eller synpunkter?