Finlands Akademis aprilutlysning 2018 nu på webben

1.3.2018

Utlysningstexten för Finlands Akademis aprilutlysning 2018 (pdf) har nu lagts ut på webben på finska, svenska och engelska. Det som är nytt är att man redan nu kan logga in på e-tjänsten för att lämna in sin ansökan. Tidigare har e-tjänsten öppnat först i april.

I aprilutlysningen 2018 ingår bl.a. finansiering inom det nya akademiprogrammet Media och samhälle (MediaSoc) och finansiering för internationella forskningsprojekt inom ramen för akademiprogrammet Mineraltillgångar och materialersättning (MISU). Finansiering kan också sökas inom programmet ICT 2023, denna gång under temat Bortom 5G-system.

Också finansiering för forskningsinfrastrukturer kan sökas. I utlysningen FIRI 2018 ingår finansiering för infrastrukturer som ingår i Finlands vägvisare, nya infrastrukturinitiativ och övriga infrastrukturer utanför vägvisaren. Observera att FIRI-utlysningens ansökningstid går ut först i maj.

I vårens utlysning ingår också finansiering för NSF-stipendiater för forskning i Finland.

Akademin vill stödja forskningens internationalisering. Vi beviljar bl.a. mobilitetsersättningar inom forskningsprojekt för forskning utomlands och erbjuder finansiering för att anställa utländska forskare och forskare som återvänder till Finland.

Du kan lämna in din ansökan i e-tjänsten fr.o.m. idag, den 1 mars. Ansökningstiden går ut den 25 april kl.16.15 finsk tid.

Finansiering som kan sökas i april 2018

  • Akademiprogrammet Media och samhälle (MediaSoc)
  • Kompletterande utlysning för internationella projekt inom akademiprogrammet Mineraltillgångar och materialersättning (MISU)
  • Forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023: Bortom 5G-system
  • Finansiering för NSF-stipendiater för forskning i Finland
  • Finansiering för forskningsinfrastrukturer (FIRI 2018); obs. stänger 22.5.2018 kl. 16.15 finsk tid; ett infomöte om utlysningen ordnas 16.3.2018

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?