Fyra nya konsortier till RSF-programmet Nycklar till hållbar tillväxt

27.11.2018

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi har valt ut fyra forskningskonsortier som ska komplettera programmet Nycklar till hållbar tillväxt. Beslutet gäller en kompletterande utlysning som var öppen 3–25 april 2018. Sammanlagt 15 ansökningar av 62 gick vidare till utlysningens andra steg.

Med den kompletterande utlysningen hade RSF siktet inställt på att möjliggöra hållbar tillväxt med tanke på ekonomisk verksamhet. Målet är att stödja förnyelsen av finländska organisationers och företags tjänster och produkter i enlighet med principerna för hållbar utveckling.

”Tillsammans med de tidigare utvalda projekten kommer dessa fyra konsortier att mångsidigt motsvara programmets mål och säkerställa en kunskapsbas som främjar både offentliga och privata lösningar för att åstadkomma hållbar tillväxt”, säger RSF:s ordförande Per Mickwitz.

RSF utnyttjade även intervjuer som stöd för sina beslut. ”Finansieringsbesluten fattas på basis av panelutlåtandena och ansökningarna. Intervjuerna hjälpte oss dock att bättre bedöma vikten av de svagheter och styrkor som panelerna har identifierat”, förklarar Mickwitz. ”Samtliga utvalda konsortier fick höga betyg i fråga om forskningens kvalitet, genomslag och samhälleliga relevans.”

Finansieringstiden är fem år. Finansieringen beviljas i två delar: efter tre år görs en mellanutvärdering vars resultat avgör finansieringen för de resterande två åren.

De fyra nya konsortierna är:

  • biträdande professor Leena Aarikka-Stenroos, Tammerfors tekniska universitet: Circular Economy Catalysts: From Innovation to Business Ecosystems
  • forskningsprofessor Ali Harlin, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab: New Packaging Solutions for People, Planet and Business
  • professor Jari Yli-Kauhaluoma, Helsingfors universitet: Sustainable Drug Discovery and Development with End-of-Life Yield
  • professor Petri Tapio, Åbo universitet: Healthy Lifestyles to Boost Sustainable Growth.

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?